Achter dit initiatief

Voor de uitvoering van het Burgerberaad ‘de G1000Zuid-Holland’ werken Stichting G1000.nu en de Provincie Zuid-Holland in een partnerschap. Hiervoor is een partnerovereenkomst getekend, bekijk hier het voorbeeld van deze overeenkomst.

Stichting G1000.nu

De G1000Zuid-Holland wordt georganiseerd onder leiding van Stichting G1000.nu. De werving en de faciliteiten voor de organisatie van de G1000Zuid-Holland worden verzorgd door een projectteam van de provincie onder leiding van G1000.nu. Door middel van een partnerschapsovereenkomst met G1000.nu heeft de provincie beloofd om de onafhankelijkheid van het proces te respecteren.

De Raad van Toezicht van G1000.nu ziet toe op de onafhankelijkheid, eerlijkheid en transparantie van het proces. Wanneer deelnemers vragen hebben over de gang van zaken tijdens het burgerberaad kunnen zijn contact opnemen met de raad van toezicht. Meer informatie over de Raad van Toezicht is ook terug te vinden op de website van de stichting.

Stichting G1000.nu is een initiatief van burgers en in 2013 ontstaan vanuit de behoefte tot verbinding tussen burgers en de overheid, burgers en instanties en burgers onderling. We organiseren, faciliteren en delen kennis over burgerberaden. Kort gezegd organiseren wij zeggenschap van burgers door middel van loting en dialoog. Lees meer op de website van de stichting.

De initiatiefnemer

De G1000Zuid-Holland is een initiatief van de provincie Zuid-Holland. Het was de provinciale politiek die de wens had om een Burgerberaad te organiseren op provinciaal niveau. Een motie daarover werd in juni 2022 door een grote meerderheid van Provinciale Staten aangenomen.
 
In de afgelopen jaren heeft de provincie Zuid-Holland ervaring opgedaan met verschillende manieren om burgers te betrekken bij  besluiten over beleid. Dit heeft ervoor gezorgd dat binnen de provincie de belangstelling voor het Burgerberaad is gegroeid, omdat die vorm burgers niet alleen betrekt bij besluitvorming, maar hen daadwerkelijk zeggenschap geeft.
 
Provinciale Staten wil het Burgerberaad organiseren in de aanloop naar de Statenverkiezingen van maart 2023. Zo kunnen burgers zich uitspreken over zaken die voor hen belangrijk zijn, vlak voordat er politieke afspraken worden gemaakt voor de komende vier jaar. De uitkomsten van het Burgerberaad kunnen zo een rol spelen bij het vaststellen van het nieuwe coalitieakkoord.
© G1000.nu 2024