De Burgerraden 

De vierde bijeenkomst van de G1000Zuid-Holland is De Burgerraad. Tijdens deze bijeenkomst presenteren alle Werkplaatsen hun voorstellen. Daarna stemmen de deelnemers over die voorstellen om te bepalen wat er in het G1000Zuid-Holland Burgerakkoord komt.

Elk thema van de G1000Zuid-Holland heeft zijn eigen Burgerraad. Klik op de knop van een onderwerp voor meer info en om je aan te melden om erbij te zijn.

Naar Burgerraad ‘Wonen’

Naar Burgerraad ‘Toekomst Platteland’

Naar Burgerraad ‘Leefbaarheid, Verkeer en Vervoer’

Voorstellen bekijken

In de de afgelopen weken zijn de Werkplaatsen van de G1000Zuid-Holland druk geweest met het uitwerken van hun onderwerpen. Voor de Burgerraad maken zijn presentaties, voorstellen en beslispunten. Deze kun je per Thema bekijken door op de onderstaande knoppen te klikken.

Klik hier voor de voorstellen van het thema

‘Wonen’

Klik hier voor de voorstellen van het thema:

‘Toekomst van het Platteland’

 

Klik hier voor de voorstellen van het thema:

‘Leefbaarheid, Verkeer en Vervoer’

Wat vooraf ging

In de afgelopen weken hebben ongeveer 300 inwoners van de provincie Zuid-Holland met elkaar gesproken over de vraag: ‘Wat moet er anders in Zuid-Holland?’. De deelnemers hadden zich verdeeld over drie verschillende Thema’s:

 • Wonen,
 • Toekomst van het Platteland 
 • Leefbaarheid, verkeer en vervoer. 

Tijdens de eerste bijeenkomst, de Burgertop, gingen de deelnemers met elkaar in gesprek om duidelijk te krijgen welke onderwerpen voor hun belangrijk zijn. De uitkomsten hiervan waren het beginpunt voor het vormen van de Werkplaatsen. Dit zijn groepen deelnemers die met elkaar een gekozen onderwerp uitwerken tot concrete voorstellen.

De tweede bijeenkomst was het Inspiratiecarrousel. Van te voren hadden de deelnemers aangegeven met wie, of over welk thema, ze graag in een verdiepend gesprek zouden willen gaan. Tijdens de avond konden ze in drie rondes gesprekken voeren met de uitgenodigde ‘Inspiratoren’.

Daarna werkten de deelnemers aan de voorstellen in Werkateliers. Tijdens de Werkateliers konden de Werkplaatsen zelf hun tijd indelen. Bij de bijeenkomst waren er Schrijfcoaches en Facilitatoren aanwezig. Zo konden de Werkplaatsen ervoor kiezen om ondersteund te wordenbij het afmaken van hun voorstellen.

  SLOTCONFERENTIE IN PROVINCIEHUIS

  Op zaterdag 25 maart vindt de slotconferentie plaats. Met alle drie de thema’s komen we bij elkaar in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. De resultaten van alle drie de thema’s worden gepresenteerd. Na een stemming zal het complete G1000Zuid-Holland Burgerakkoord worden aangeboden aan de Provinciale Staten. Je kunt hier als toeschouwer bij aanwezig zijn! Meld je aan met onderstaande knop:

  Ben jij al aanwezig geweest als deelnemer bij de bijeenkomsten van de G1000Zuid-Holland? Meld je dan aan via deze knop:

  Ben jij geen deelnemer van de G1000Zuid-Holland? Maar wil je wel graag de Slotconferentie bijwonen? Meld je dan aan via deze knop:

  Programma Slotconferentie

  09.30 uur –  Inloop, koffie & thee

  10.00 uur – Welkom

  10.10 uur – Check-in met korte dialoogrondes

  10.50 uur – Deelnemers presenteren Burgerakkoorden, deel 1

  12.30 uur – Lunch

  13.20 uur – Deelnemers presenteren Burgerakkoorden, deel 2

  14.10 uur – Pauze

  14.30 uur – Stemming over de thematische Burgerakkoorden, vaststellen Burgerakkoord G1000Zuid-Holland

  15.45 uur – Ondertekenen en borrel

  16.45 uur – Einde

  © G1000ZuidHolland2024