Alles over de Burgerraad ‘Toekomst van het platteland’

Zaterdag 11 maart bepalen de deelnemers van de G1000Zuid-Holland over de Toekomst van het Platteland samen wat er in het Burgerakkoord komt. Die bijeenkomst noemen we de Burgerraad.

Wat gebeurt er bij de Burgerraad?

 

Sinds de Burgertop op 18 januari zijn deelnemers van de G1000Zuid-Holland over de Toekomst van het platteland druk geweest om voorstellen uit te werken. Ze hebben zich in Werkplaatsen georganiseerd. Elke Werkplaats presenteert op de Burgerraad één voorstel.

Om beurten presenteren de Werkplaatsen hun voorstellen in ongeveer vijf minuten. Ze maken ook duidelijk over welke ‘beslispunten’ de deelnemers gaan stemmen. Daarna is er tijd voor vragen uit de zaal.

Als alle presentaties zijn geweest, dan begint de stemming. Iedereen die heeft meegedaan aan de Burgertop over de Toekomst van het platteland heeft stemrecht. Per voorstel komen de beslispunten één voor één aan de orde. Stemt de meerderheid van de deelnemers vóór een beslispunt, dan komt het in het Burgerakkoord.

Het Burgerakkoord Wonen is de uitkomst van de G1000Zuid-Holland over het thema Toekomst van het platteland. Het wordt door de deelnemers ondertekend en gaat dan mee naar het provinciehuis. Daar is op zaterdag 25 maart de Slotconferentie. Dan worden de Burgerakkoorden over alle drie de onderwerpen van de G1000Zuid-Holland overhandigd aan de politiek.

Iedereen is welkom om op 11 maart aanwezig te zijn als toeschouwer. Je kunt je hier opgeven.

Programma voor de dag:

 

09:00 – Inloop, koffie en thee

09:30 – Welkom + dialoog in het G1000Café

10:00 – Presentaties van de voorstellen (incl. lunchpauze) 

14:00 – Burgerraad: stemmen over de voorstellen

15:40 – Vaststellen Burgerakkoord

16:00 – Ondertekening Burgerakkoord + borrel

17:00 – Einde

Slotconferentie

Bij de Slotconferentie in Den Haag op zaterdag 25 maart komt alles samen. Deelnemers van de drie Burgerberaden en de provinciale politiek. Wil je erbij zijn? Je kunt je hier aanmelden.