Hoe werkt de loting?

Loting bepaalt wie er meedoet aan het Burgerberaad G1000Zuid-Holland. Alle inwoners van 16 jaar of ouder maken kans.

Dit gaat over de loting van inwoners van Zuid-Holland. 

Eerste loting: 75 duizend adressen

Half november 2022 hebben we samen met de provincie Zuid-Holland de eerste loting gedaan. Uit een register met alle gebouwen en adressen zijn er willekeurig 75 duizend woonadressen in de provincie Zuid-Holland geselecteerd. Bij al die adressen is er rond 25 november een brief bezorgd. De brief was een uitnodiging voor één inwoner om zich aan te melden voor de G1000Zuid-Holland.

Aanmeldingen

Tussen 25 november en 15 december hebben meer dan 1.500 inwoners zich aangemeld voor het Burgerberaad. Bij het aanmelden hebben zij vragen beantwoord over zichzelf. Bijvoorbeeld over hun leeftijd, gender, woonplaats en het soort opleiding dat zij hebben gedaan.

Tweede loting: 360 inwoners inloten

Vooraf hadden we al duidelijk gemaakt dat er 360 ingelote inwoners konden meedoen aan de G1000Zuid-Holland. Dat zijn er 120 voor elk van de drie Burgerberaden. Die moesten we dus uit de ruim 1.500 aanmeldingen loten.

Bij de tweede loting hebben we de informatie uit de aanmeldingen gebruikt om te zorgen voor een zo divers mogelijke groep deelnemers voor alle drie de Burgerberaden. We hebben gekeken naar cijfers over de bevolking van de provincie Zuid-Holland en vervolgens geprobeerd om te zorgen dat de opbouw van de groep deelnemers er ongeveer hetzelfde zou uitzien. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ongeveer evenveel mannen als vrouwen inloten. En dat één op de acht mensen die is ingeloot thuis een andere taal spreekt dan Nederlands. Zo zijn we voor verschillende kenmerken op zoek gegaan naar een verdeling die lijkt op die van de hele bevolking van Zuid-Holland.

Door onafhankelijke specialisten

Een team van onafhankelijke specialisten, de Sortition Foundation in Cambridge (Engeland), heeft de tweede loting gedaan. Ze hebben dat met een lijst gedaan zonder namen en contactgegevens. Het computermodel dat ze gebruiken, zorgt dat de kenmerken van de ingelote inwoners zo dicht mogelijk liggen bij die van de bevolking van de hele provincie. Het resultaat is drie lijsten met ingelote inwoners, één voor elk Burgerberaad. Het is op deze manier gelukt om drie heel diverse groepen inwoners samen te stellen.

Wat gebeurt er na de loting?

De inwoners die zijn ingeloot hebben op  20 december bericht gekregen per e-mail dat ze meedoen. Ze moeten voor het begin van het Burgerberaad hun deelname nog bevestigen. Alle anderen die zich hebben aangemeld, hebben bericht gekregen dat ze niet zijn ingeloot. Op 12 januari 2023 is de eerste Burgertop, de week erop beginnen de andere twee Burgerberaden.

Wie hebben zich aangemeld?

Onder de aanmeldingen waren inwoners uit alle gemeenten in Zuid-Holland. Er zaten mensen van 16 tussen en mensen van boven de 90. Wel waren er soms verschillen. Er waren bijvoorbeeld bijna twee keer zo veel aanmeldingen van mannen als van vrouwen. We zagen ook veel aanmeldingen van mensen met een opleiding aan het HBO of aan de universiteit, en minder aanmeldingen van mensen met een andere opleiding. Natuurlijk waren er veel aanmeldingen uit de grote steden, maar ook uit sommige kleinere gemeenten meldden zich meer mensen aan dan je zou verwachten als je kijkt naar het aantal inwoners. Uit een paar middelgrote gemeenten waren juist bijna geen aanmeldingen.  

Meer weten?

In dit uitgebreidere document vind je meer informatie over hoe de loting is  gedaan. Je kunt daar ook zien hoe de uiteindelijke verdeling van ingelote inwoners is qua leeftijd, gender, gemeente, enzovoort. Heb je vragen of opmerkingen over de loting, stuur ons dan een berichtje via info@g1000zuidholland.nl.

Er was een aparte aanmelding voor werkgevers, politici en ambtenaren. Voor deze groepen waren er minder aanmeldingen dan plaatsen, dus daarvoor is niet geloot.