Op 12 januari is de G1000Zuid-Holland van start gegaan met de Burgertop van het thema ‘Wonen’. Ongeveer 100 deelnemers kwamen samen in de Schiecentrale in Rotterdam. Daar gingen ze met elkaar in dialoog over de vraag ‘Wat moet er anders in Zuid-Holland?’ In het eerste deel van de bijeenkomst ging dat in groepjes van vier deelnemers, die steeds 20 minuten met elkaar spraken en dan weer van tafel wisselden. Zo kreeg iedereen de kans om met allemaal verschillende mensen in gesprek te gaan. De tafelgesprekken leverden uiteindelijk een woordwolk op, die bestond uit de woorden die de deelnemers aan het eind van hun gesprekken hadden ingestuurd. Met behulp van de woordwolk hebben de deelnemers de agenda bepaald voor het tweede gedeelte.

Vanuit de woordwolk hebben de deelnemers uiteindelijk 11 onderwerpen gekozen, waar iedereen in zelf-samengestelde groepen verder over in gesprek zijn gegaan. Hier zie je de onderwerpen waarover de groepen verder in dialoog zijn gegaan:

 1. Doorstroming
 2. Betaalbaar
 3. Zelfbewoning
 4. Leefbaarheid
 5. Ombouwen
 6. Eerlijk
 7. Passend
 8. Tiny wonen / Minimalistisch
 9. Starters / Jeugd
 10. Participatie
 11. Huren

Voor elk van deze onderwerpen hebben de deelnemers gezocht naar wat zij samen belangrijk vonden en zijn die gaan uitwerken. Daarnaast hebben ze een selectie gemaakt van ‘kennis of inspiratie’ die zij willen uitnodigen voor de volgende bijeenkomst. De gesprekken aan tafel zijn vastgelegd op flipover-vellen. Deze kun je hier terugvinden.