Op 18 januari is de Burgertop van het thema ‘Toekomst van het Platteland’ van de G1000Zuid-Holland geweest. Ongeveer 100 deelnemers kwamen samen in gebouw 1830 van het Fort Wierickerschans in Bodegraven. Daar gingen ze met elkaar in dialoog over de vraag ‘Wat moet er anders in Zuid-Holland?’  In het eerste deel van de bijeenkomst ging dat in groepjes van vier deelnemers, die steeds 20 minuten met elkaar spraken en dan weer van tafel wisselden. Zo kreeg iedereen de kans om met allemaal verschillende mensen in gesprek te gaan. De tafelgesprekken leverden uiteindelijk een woordwolk op, die bestond uit de woorden die de deelnemers aan het eind van hun gesprekken hadden ingestuurd. Met behulp van de woordwolk hebben de deelnemers de agenda bepaald voor het tweede gedeelte.

Vanuit de woordwolk hebben de deelnemers uiteindelijk 12 onderwerpen gekozen, waar iedereen in zelf-samengestelde groepen verder over in gesprek zijn gegaan. Hier zie je de onderwerpen waarover de groepen verder in dialoog zijn gegaan:

 1. Biodiversiteit
 2. Bewustwording
 3. Leefbaarheid
 4. Biologisch
 5. Ruimtelijke ordening
 6. Landbouw
 7. Burgerparticipatie & Dialoog
 8. Zelfvoorziening &voorzieningen
 9. Consuminderen & Lokaal kopen
 10. Dienstbare overheid & Lange termijn
 11. Voorlichting & Plattelandsonderwijs
 12. Duurzaamheid op het platteland

  Voor elk van deze onderwerpen hebben de deelnemers gezocht naar wat zij samen belangrijk vonden en zijn die gaan uitwerken. Daarnaast hebben ze een selectie gemaakt van ‘kennis of inspiratie’ die zij willen uitnodigen voor de volgende bijeenkomst. De gesprekken aan tafel zijn vastgelegd op flipover-vellen. Deze kun je binnenkort terugvinden op de Open-stad pagina’s van de werkplaats.