Als tweede van de drie thematische Burgerberaden van de G1000Zuid-Holland hebben de deelnemers van het Burgerberaad over het platteland hun tweede bijeenkomst gehad. In de vorige bijeenkomst, de Burgertop, hadden ze met elkaar besloten waar het over moest gaan in het Burgerberaad. Ze hebben groepen gevormd die elk aan de slag gaan met een onderwerp. Ook hebben ze bij de Burgertop alvast nagedacht over wat ze aan kennis en informatie nodig hebben om hun onderwerp uit te werken. Die kennis en informatie stond centraal bij de tweede bijeenkomst: het Inspiratiecarrousel. 

Aan het begin van de bijeenkomst stelden de ‘inspiratoren’ zich voor. Tien van deze inspiratoren waren er, mensen die waren gevraagd om te vertellen over een onderwerp waar ze (praktijk)kennis van hadden. De deelnemers hadden bij de Burgertop zelf aangegeven waarover ze kennis wilden ontvangen – vervolgens heeft de organisatie daar mensen bij gezocht en uitgenodigd. Voor het Inspiratiecarrousel over het platteland waren er inspiratoren voor de volgende onderwerpen:
1. Initiatief dorpsbewoners voor leefbaarheid
2. Coöperatieve voedselproductie door burgers
3. Natuurinclusieve landbouw in veenweidegebieden
4. Kleinschalige coöperatieve landbouw
5. Participatie boeren bij beleid
6. Praktijk van de melkveehouderij
7. Biodiversiteit en ecosystemen
8. Nieuwbouw en gebiedsontwikkeling op het platteland
Elke inspirator had een eigen tafel. De deelnemers kozen zelf bij welke inspirator ze aan tafel gingen. Ze hadden ongeveer 20 minuten voor hun eerste tafelgesprek, daarna was het tijd om van tafel te wisselen en met een andere inspirator in gesprek te gaan. In totaal waren er drie ronden. Iedere deelnemer kon dus over drie verschillende onderwerpen kennis en informatie verzamelen.
Na de koffiepauze was het tijd om afscheid te nemen van de inspiratoren. Ze kwamen nog even aan het woord om te vertellen over hun ervaring. Het was de inspiratoren opgevallen dat iedereen met veel aandacht in het gesprek zat en dat er veel begrip was voor verschillende inzichten rond het onderwerp. Verder merkten ze dat de aanwezigen al veel voorkennis hadden en goed op de hoogte waren van de gekozen onderwerpen.
Met een bedankje van de provincie gingen de inspiratoren naar huis. De deelnemers nog niet, die hadden nog een uur om in hun Werkplaatsen verder te werken aan hun ideeën, om al toe te werken naar een concreet voorstel voor het thema van hun Werkplaats. Een paar van de Werkplaatsen die waren gevormd bij de Burgertop besloten om hun krachten te bundelen. Tot aan de borrel – en soms nog langer – gingen alle deelnemers verder aan de slag met hun voorstellen. Om 21.30 uur was het tijd om naar huis te gaan. Over twee weken gaan de Werkplaatsen verder, dan hebben ze een hele avond de tijd om hun voorstellen zo ver mogelijk af te ronden – klaar om te presenteren aan de Burgerraad.