Wonen
Het Burgerberaad in de provincie Zuid-Holland is op 12 januari van start gegaan met de Burgertop over het onderwerp Wonen. Er waren in Rotterdam, ondanks de storm en regen van die dag, ongeveer 100 deelnemers bijeen in de Schiecentrale. Ze gingen in dialoog over de vraag: ‘wat vind jij dat er anders moet in Zuid-Holland?’. 

Dat leverde boeiende gesprekken op. Samen bepaalden de deelnemers over welke onderwerpen ze verder wilden spreken met elkaar. Daar kwamen allerlei thema’s uit, bijvoorbeeld ‘doorstroming’, ‘ombouwen’ en ’starters en jeugd’. Op de website van de G1000Zuid-Holland vind je een verslag van de Burgertop inclusief alle uitkomsten tot nu toe.

Toekomst van het Platteland
De G1000Zuid-Holland gaat niet alleen over Wonen. Er zijn nóg twee Burgerberaden, die min of meer tegelijk gehouden worden. Eén daarvan gaat over de Toekomst van het platteland. In Bodegraven was op 18 januari de Burgertop over dit onderwerp. De deelnemers vormden daar 13 Werkplaatsen – groepen waarin ze hun ideeën samen verder gaan uitwerken. Het gaat in dit Burgerberaad onder andere over ‘zelfvoorziening en voorzieningen’, ‘biodiversiteit’ en ‘leefbaarheid’.

Leefbaarheid, verkeer en vervoer 
Het derde Burgerberaad gaat over de onderwerpen Leefbaarheid en Verkeer en vervoer. Net op de dag van de Burgertop in Oud-Beijerland, 19 januari, was er een staking in het streekvervoer. Desondanks waren er meer dan 100 deelnemers, die vol energie aan de slag zijn gegaan met de vraag wat er anders moet op het gebied van verkeer, vervoer en leefbaarheid in Zuid-Holland. Ze werken ideeën uit over ‘openbaar vervoer’, ’toekomstvisie’, ’sociale leefbaarheid’ en nog zeven andere thema’s. Je leest er meer over in het verslag van de Burgertop. 

Burgerforum
Vanaf 26 januari gaat de volgende fase van het Burgerberaad van start – het Burgerforum. De deelnemers gaan in twee bijeenkomsten de ideeën van de Burgertop verder uitwerken tot concrete voorstellen voor wat er anders moet in Zuid-Holland. Daarbij maken ze gebruik van ‘inspiratoren’, mensen die kennis of informatie komen delen. Die zijn te gast in de aankomende bijeenkomsten. De deelnemers hebben zelf aangegeven welke kennis ze willen inwinnen voor hun voorstellen. Voor Wonen komen er bijvoorbeeld inspiratoren vertellen over de rechten van huurders, het ombouwen van kantoren tot woningen, en biodiversiteit in steden en dorpen.
Reageren op de voorstellen
Alle inwoners van Zuid-Holland kunnen meepraten in de komende weken. Vanaf volgende week staan alle voorlopige voorstellen van de deelnemers in een handig overzicht op de website, op een platform verzorgd door Open Stad. Op dat platform kan iedereen reageren op de ideeën van de deelnemers. De deelnemers bepalen zelf hoe ze de feedback gebruiken.
Zet de Burgerraad vast in je agenda
Het lijkt nog ver weg, maar over een maand is al de Burgerraad van de G1000Zuid-Holland over Wonen. Dan presenteren de deelnemers de voorstellen voor hun onderwerp en bepalen ze met een stemming welke voorstellen er in het Burgerakkoord komen. Wie dat leuk vindt, is welkom om er als toehoorder bij te zijn. De Burgerraad Wonen is op zaterdag 25 februari in Rotterdam. In de volgende nieuwsbrief krijg je een link om je aan te melden.
De Burgerraden over Toekomst van het Platteland (in Bodegraven) en Leefbaarheid, Verkeer en Vervoer (in Oud-Beijerland) zijn allebei op zaterdag 11 maart. Het Burgerakkoord wordt steeds aangeboden aan de provinciale politiek. Zo krijgen de (nieuwe) leden van de Provinciale Staten meteen na de verkiezingen van 15 maart een duidelijk verhaal over wat er anders moet in Zuid-Holland.
Over de G1000Zuid-Holland
Het Burgerberaad G1000Zuid-Holland is een initiatief van de provincie Zuid-Holland. De onafhankelijke stichting G1000.nu begeleidt het Burgerberaad. Meer dan 1.500 ingelote inwoners hebben zich eind 2022 aangemeld om mee te doen. Er is toen een tweede loting gehouden om te zorgen voor een diverse groep van deelnemers. Ruim 300 Zuid-Hollanders hebben meegedaan aan de recente Burgertoppen. 

Elders op deze website vind je meer informatie over het proces. In de komende weken komen er regelmatig nieuwe berichten, foto’s en video’s bij. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de G1000Zuid-Holland.