Als eerste van de drie thematische Burgerberaden van de G1000Zuid-Holland hebben de deelnemers van het Burgerberaad over Wonen hun tweede bijeenkomst gehad. In de vorige bijeenkomst, de Burgertop, hadden ze met elkaar besloten waar het over moest gaan in het Burgerberaad. Ze hebben groepen gevormd die elk aan de slag gaan met een onderwerp. Ook hebben ze bij de Burgertop alvast nagedacht over wat ze aan kennis en informatie nodig hebben om hun onderwerp uit te werken. Die kennis en informatie stond centraal bij de tweede bijeenkomst: het Inspiratiecarrousel. 

Aan het begin van de bijeenkomst stelden de ‘inspiratoren’ zich voor. Negen van deze inspiratoren waren er, mensen die waren gevraagd om te vertellen over een onderwerp waar ze (praktijk)kennis van hadden. De deelnemers hadden bij de Burgertop zelf aangegeven waarover ze kennis wilden ontvangen – vervolgens heeft de organisatie daar mensen bij gezocht en uitgenodigd. Voor het Inspiratiecarrousel over wonen waren er inspiratoren voor de volgende onderwerpen:
1. Het ombouwen van winkels en kantoren tot woningen

2. Het beleid van de provincie rond wonen

3. Het werk van een huurdersvereniging

4. De belangen van bewoners en woningcorporaties

5. Tiny houses

6. Participatie van bewoners

7. Stedenbouw en gebiedsontwikkeling

8. Coöperatief ontwikkelen en wonen.
Eén inspirator die het onderwerp biodiversiteit en stadsnatuur zou behandelen, was op het laatste moment verhinderd.
Elke inspirator had een eigen tafel. De deelnemers kozen zelf bij welke inspirator ze aan tafel gingen. Ze hadden ongeveer 20 minuten voor hun eerste tafelgesprek, daarna was het tijd om van tafel te wisselen en met een andere inspirator in gesprek te gaan. In totaal waren er drie ronden. Iedere deelnemer kon dus over drie verschillende onderwerpen kennis en informatie verzamelen.
Na de koffiepauze was het tijd om afscheid te nemen van de inspiratoren. Ze kwamen nog even aan het woord om te vertellen over hun ervaring. Het was de inspiratoren opgevallen dat de deelnemers goede vragen stelden en dat ze zich goed hadden voorbereid op deze sessie. Verder merkten ze dat de deelnemers vaak precies wisten wat de moeilijke kwesties waren voor hun onderwerp.
Met een bedankje van de provincie gingen de inspiratoren naar huis. De deelnemers nog niet, die hadden nog een uur om in hun Werkplaatsen verder te werken aan hun ideeën, om al toe te werken naar een concreet voorstel voor het thema van hun Werkplaats. Een paar van de Werkplaatsen die waren gevormd bij de Burgertop besloten om hun krachten te bundelen. Tot aan de borrel – en soms nog langer – gingen alle deelnemers verder aan de slag met hun voorstellen. Om 21.30 uur was het tijd om naar huis te gaan. Over twee weken gaan de Werkplaatsen verder, dan hebben ze een hele avond de tijd om hun voorstellen zo ver mogelijk af te ronden – klaar om te presenteren aan de Burgerraad.